Psychoterapia traum: Przywracanie równowagi po traumatycznych doświadczeniach

Trauma może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Wielu ludzi doświadcza traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, wypadki samochodowe, utrata bliskiej osoby lub inny rodzaj traumatycznej sytuacji, które pozostawiają głębokie piętno na ich życiu. Psychoterapia traum jest niezwykle ważnym narzędziem w procesie zdrowienia i odbudowy po traumie.

 

Definiowanie traumy – co to jest trauma?

Trauma to wydarzenie lub seria wydarzeń, które powodują poważne wstrząsy dla jednostki. Może to obejmować zagrożenie życia, doświadczenie przemocy lub upokorzenia, utratę bliskiej osoby lub inny rodzaj ekstremalnego cierpienia. Trauma często prowadzi do trwałych zmian w funkcjonowaniu psychologicznym i emocjonalnym jednostki.

 

Trauma – jak powstaje?

Traumy powstają w wyniku przeżycia wydarzeń, które przekraczają zdolność jednostki do radzenia sobie z ekstremalnym stresem i zagrożeniem. Mogą to być sytuacje, takie jak wypadki, przemoc fizyczna, nadużycia emocjonalne, wojna, katastrofy naturalne, śmierć bliskiej osoby, a także przewlekłe doświadczanie sytuacji traumatycznych, jak np. przemoc domowa czy nadużycia w dzieciństwie.

Podczas traumatycznego doświadczenia mózg jest przytłoczony intensywnymi emocjami, które mogą wywołać reakcję „walcz lub uciekaj„. Układ nerwowy autonomiczny reaguje nadmiernie, co powoduje zwiększone uwalnianie hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina.

Często w przypadku traumy zachodzi dysocjacja – to znaczy jednostka może odseparować się od rzeczywistości i emocji, by zminimalizować cierpienie i wrażenie zagrożenia. To mechanizm obronny, który pozwala na przetrwanie w czasie traumatycznego doświadczenia.

 

Co pozostawia po sobie trauma?

W umyśle człowieka traumy mogą pozostawiać głębokie ślady, wpływając na różne sfery funkcjonowania:

Emocje: Osoba może doświadczać silnych, trudnych do opanowania emocji, takich jak lęk, gniew, smutek czy poczucie bezradności.

Myśli: Mogą występować nawracające myśli, obrazy czy koszmary, które przypominają o traumatycznym wydarzeniu.

Pamięć: Traumatyczne doświadczenia mogą mieć wpływ na pamięć, powodując zarówno amnezję, jak i nadmiernie żywe wspomnienia.

Funkcjonowanie społeczne: Trauma może wpłynąć na relacje z innymi ludźmi, prowadząc do izolacji i trudności w nawiązywaniu bliskich więzi.

Funkcjonowanie fizyczne: Trauma może wpłynąć na zdrowie fizyczne, prowadząc do różnych objawów somatycznych i chorób psychosomatycznych.

W psychoterapii ważne jest, aby pomóc osobie w przetworzeniu traumy, zrozumieniu jej wpływu na życie i wzmocnieniu zdolności radzenia sobie z nią. Terapeuta może pomóc w pracy nad traumą poprzez wykorzystanie różnych technik terapeutycznych. Takich jak terapia oparta na empatii, terapia poznawczo-behawioralna, terapia sensoryczna czy terapia EMDR. Dążenie do przywrócenia poczucia bezpieczeństwa i wsparcie w zdobywaniu zdrowych strategii. Radzenie sobie związanych z traumą może prowadzić do procesu zdrowienia i osiągnięcia lepszej jakości życia.

 

Objawy traumy

Objawy traumatyczne mogą być różnorodne i indywidualne. Niektóre z najczęstszych objawów to: – Ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia poprzez flashbacki lub koszmary senne. – Nadmierna pobudliwość, np. problemy z zaśnięciem, nadmierna reaktywność na bodźce lub stały stan podwyższonego napięcia. – Unikanie sytuacji, miejsc lub osób związanych z traumą. – Negatywne zmiany w sposobie myślenia, takie jak poczucie bezwartościowości, poczucie winy lub trudności w nawiązywaniu relacji z innymi.

 

Podejścia terapeutyczne w psychoterapii traum

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

CBT jest jednym z najbardziej skutecznych podejść w leczeniu traumy. Terapeuci CBT pomagają osobom z traumą identyfikować negatywne myśli i przekonania związane z traumatycznym doświadczeniem oraz zmieniać destrukcyjne wzorce zachowań. CBT skupia się na wprowadzeniu pozytywnych zmian w myśleniu i zachowaniu jednostki.

 

Terapia uważności (mindfulness)

Terapia uważności polega na skupieniu się na chwili obecnej i akceptowaniu swoich myśli, emocji i doznań bez oceny. Osoby z traumą uczą się obserwować swoje odczucia w sposób bezstronny i zwiększać swoją świadomość wewnętrzną. Terapia uważności może pomóc w redukcji lęku i stresu związanego z traumatycznym doświadczeniem.

 

Terapia pośrednictwa ruchowego (EMDR)

EMDR jest specjalną techniką terapeutyczną, która pomaga osobom z traumą przetwarzać i integrować traumatyczne wspomnienia. Terapeuta prowadzi osobę przez serię ruchów oczu lub innego bodźca sensorycznego, podczas gdy skupia się na traumatycznym wydarzeniu. To pozwala na przetworzenie traumy i zmniejszenie jej wpływu na codzienne funkcjonowanie.

 

Psychoterapia traum – podsumowanie

Psychoterapia traum odgrywa kluczową rolę w procesie zdrowienia i odbudowy po traumatycznym doświadczeniu. Poprzez terapię, wsparcie i odpowiednie narzędzia terapeutyczne, osoby dotknięte traumą mogą odzyskać równowagę, poczucie bezpieczeństwa i jakość życia. W przypadku doświadczenia traumy, ważne jest szukanie pomocy i zasobów terapeutycznych, które mogą wspomóc proces zdrowienia i przywrócić harmonię w życiu jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Opublikuj komentarz