Psychoterapia indywidualna – na czym polega?

Indywidualną psychoterapię można uznać za współpracę. Osoba zgłaszająca się na terapię wraz psychoterapeutą będzie pracować razem, nad tym aby znaleźć rozwiązania problemów, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Początkowo celem terapii indywidualnej jest pomoc w zidentyfikowaniu problemu oraz tego skąd pochodzi i a także zdefiniowania celów terapii. W tej kwestii psychoterapeuta rozpoczyna terapię od oceny obecnych problemów, może pomóc sobie w skalach i kwestionariuszach, pozwalając mu ocenić czynniki wyzwalające i utrzymujące czynniki związane z twoimi objawami i złym bytem.

Psychoterapia to wsparcie oparte na współpracy. Terapeuta zapewnia wspierające środowisko, które pozwala klientom na otwartą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny, neutralny i nieosądzający. Większość terapii koncentruje się na jednostkach, chociaż psychoterapeuci pracują również z parami, rodzinami i grupami.

Przy wyborze terapeuty ważne jest, aby znaleźć odpowiednie dopasowanie. Większość psychologów zgadza się, że ważnym czynnikiem przy określaniu najlepszego dopasowania jest poziom osobistego komfortu z tą osobą.

 

Jakie są cele indywidualnej terapii?

Indywidualna psychoterapia ma na celu uwolnienie osoby poddające się terapii od problemów oraz rozwój autonomii. To czas wsparcia i słuchania, przestrzeń zwrócona w stronę zmian. Ma na celu poprawę stanu osoby, co odbywa się poprzez regularne sesje.
Mechanizmy działania różnią się w zależności od zastosowanej teorii, ale wszystkie opierają się na idei interakcji między psychiką i środowiskiem zewnętrznym. Psychoterapeuta może polegać na kilku podejściach psychoterapeutycznych, umożliwiając mu bardziej odpowiednie reagowanie na twoją prośbę. W psychologii istnieje wiele podejść, z których głównymi są terapie poznawczo-behawioralne, psychoanaliza, terapia systemowa i psychoterapia humanistyczna.

 

Psychoterapia indywidualna – Jak wygląda wsparcie?

Wsparcie jest dostosowane do osoby poddającej się psychoterapii , jest oparte na współpracy i konkretne, określamy na nim wspólne cele. Istnieje kilka różnych technik, wybranych w zależności od rodzaju cierpienia i życzenia danej osoby. Są nimi np. terapia akceptacji i zaangażowania, terapia egzystencjalna, terapia dialektyczna. Moje podejście pozwala osobie znajdującej się w terapii wyraźnie zidentyfikować dyskomfort i cierpienie, współpracować w celu znalezienia rozwiązania problemów, które doprowadziły do pogorszenia się warunków psychicznych.

 

Psychoterapia indywidualna – dla kogo jest przeznaczona?

Indywidualna psychoterapia jest przeznaczona dla osób w każdym wieku , pomaga różnym ludziom na różne sposoby. Psychoterapia indywidualna może zająć się osobami z konkretnymi problemami. Probleami takimi jak (lęk, stres, zaburzenia odżywiania, impulsywność)

 

Jaki jest czas trwania indywidualnej psychoterapii?

Czas trwania wynosi od 3 miesięcy do 2 lat . Terapia może być ograniczona do kilku sesji, ponieważ jest związana z konkretną sytuacją. Niemniej jednak czasami konieczne jest, w zależności od zapotrzebowania, przedłużenie okresu na wspólnie określone okres

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Opublikuj komentarz