PSYCHOTERAPIA KATOWICE
Celem psychoterapii jest dostrzeżenie, w jaki sposób sytuacja lub trauma, które czasami są stare, wpływa na obecne życie do tego stopnia, że czyni go nieszczęśliwym, przygnębionym lub dotkliwym cierpieniem.
W psychoterapii indywidualnej pracuje z osobami doświadczającymi różnego spektrum problemów:
– mają kłopoty w relacjach z innymi ludźmi,
– są w życiowym kryzysie,
– odczuwają zaburzenia nastroju: doświadczają lęku, przygnębienia, napięcia, depresji, samotności,
– mają dolegliwości psychosomatyczne (np.: bóle głowy, brzucha, nudności, duszności i inne),
– straciły bliską osobę i mają problemy z uporaniem się z tym doświadczeniem,
– czują się zagubione, mają trudności w odnalezieniu swojego miejsca w życiu,
– borykają się z bolesnymi wspomnieniami i doświadczeniami z przeszłości,
– mają kłopoty ze snem,
– poszukują lepszego zrozumienia swoich problemów oraz siebie samego.

KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
Konsultacje psychoterapeutyczne są okazją do zapoznania się z problemem prezentowanym przez osobę zgłaszająca się z problemem a także okazją do sprawdzenia, czy w sprawie, kłopocie, który sprawił, że ktoś się zdecydował na takie spotkanie, ów terapeuta może zaoferować jakąś pomoc. Czasami, spotkanie konsultacyjne jest wystarczające dla osoby która zgłasza się z problemem a także przedstawieniem jej oczekiwań co do spotkania z psychoterapeutą.

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA
Czas trwania terapii krótkoterminowej jest jasno określony i dokładnie wiadomo, kiedy się ona zakończy. Terapia krótkoterminowa trwa zwykle od 6 do 12 spotkań i opiera się na pracy nad konkretnym problemem. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się najczęściej raz w tygodniu. Jej celem jest dokonanie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania.

Pomoc m.in. dla osób przeżywających kryzysy (np. rozstanie, rozwód, znacząca i trudna zmiana sytuacji życiowej), będących przed lub w trakcie podejmowania istotnych decyzji, wyborów, cierpiących z powodu objawów (lęki, napięcie, bezsenność, niezrozumiałe dolegliwości fizyczne), które pojawiły się stosunkowo niedawno. Decyzja o wyborze tej formy pomocy terapeutycznej podejmowana jest w trakcie wstępnych konsultacji.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA
Psychoterapia długoterminowa indywidualna jest to forma pracy, w której nie określa się na wstępie czasu trwania terapii. Optymalna częstotliwość sesji w przypadku terapii długoterminowej to 2 lub 3 razy w tygodniu.
Ten rodzaj terapii przeznaczona dla osób zmagających się z problemami, które trwają dłużej, zainteresowanych głębszym poznaniem przyczyn swoich dolegliwości lub trudności i rozwiązaniem konfliktów wewnętrznych będących źródłem cierpienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz