Katowice Psychoterapeuta Stępień Przemysław


 

Katowice psychoterapeuta Przemysław Stępień

Katowice Psychoterapeuta Przemysław Stępień

Ukończyłem 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Śląskiej Szkole Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuję jako psychoterapeuta z osobami dorosłymi. Najważniejszym czynnikiem w relacji psychoterapeutycznej jest akceptacja, budowana w atmosferze wzajemnego szacunku. Psychoterapia to dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w drodze którą podąża do bliższego spotkania z samym sobą. Zarówno ze swoimi lękami, trudnościami. Doskonale rozumiem to że w życiu na wiele kwestii nie mamy wpływu. Przede wszystkim na to w jakiej rodzinie przyszliśmy na świat i jakie „atrybuty” zostały nam przekazane. Nie zawsze więc możemy sami z łatwością przeciwdziałać problemom, z jakimi musimy się zmierzyć. Wierzę jednak w to że, zmiana jest możliwa na każdym etapie życia. Obecnie pracę w gabinecie psychoterapeutycznym opieram w głównej mierze na terapii psychodynamicznej która toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy klientem a terapeutą w trakcie trwania terapii.

 

 

MOJE DOŚWIADCZENIE


 

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. pracując w świetlicach środowiskowych, DPS, Szkołach, w Szpitalu onkologicznym, domach dziecka, Ośrodku Terapii Nerwic, oraz pracy w grupach terapeutycznych z osobami DDA. Od 2008r. pracuje w gabinecie psychoterapeutyczny (w Mikołowie od 2008r. następnie od 2013r. w Katowicach.

 

 

MOJE KWALIFIKACJE


 

Psychoterapeuta – 4 Szkolenie psychoterapeutyczne Śląska Szkoła Psychoterapii (dyplom na dole strony) Szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Posiadam dyplom: mgr nauk o rodzinie, mgr psychologii, lic. resocjalizacja Ukończyłem także studia podyplomowe kierunek: psycholog sportu.

 

 

JAK PRACUJĘ?


 

Wierzę w możliwość zmiany i osiągnięcie życiowej satysfakcji przez każdą osobę. Podstawowym założeniem relacji psychoterapeutycznej z moimi klientami i klientkami jest empatia i bezwarunkowa akceptacja. Zajmuję się pomocą osobom w kryzysie oraz tym osobą która mają do czynienie z przewlekłymi trudnościami emocjonalnymi. Psychoterapię rozumiem jako stopniowe odkrywanie tego, co jest naprawdę ważne w życiu a także tego co czyni daną osobę szczęśliwym, daje radość i siłę. Odkrywaniu temu może także towarzyszyć odrzucenie dotychczasowych trudnych przekonań i relacji. W dotychczasowej pracy pomagałem przede wszystkim osobom zmagającymi się z lękami i stanami depresyjnymi, osobom przeżywającym trudności w relacjach rodzinnych (relacja z rodzicem ojciec-syn, matka-córka) lub relacjach z partnerem. Pracowałem także z osobami które miała trudności z powodu niskiej samooceny a także doświadczającym bólu po rozstaniu. Praca w gabinecie psychoterapii to część mojego życia którą łączę wraz z treningiem mentalnym w pracy psychologa sportu. Pokonanie trudności w ekstremalnych sytuacjach takich jakim są np. zawody sportowe jest częścią pracy którą kształtuje mnie w kontekście do rozwiązywanych problemów.

 

 

JAK MOGĘ CI POMÓC?


 

Pracuję z osobami dorosłymi.
kryzysy
trudna sytuacja życiowa,
problemy w relacjach z innymi,
brak satysfakcji z życia
brak motywacji
samorozwój i poprawa funkcjonowania w różnych obszarach życia: pracy oraz w relacjach z bliskimi.
depresja

 

 

Informacje i opinie o o mnie


 

 

Dyplom Psychoterapeuta

Dyplom psychoterapeuta

 

najlepszapsychoterapia.pl/katowice/przemyslaw-stepien