O MNIE - PRZEMYSŁAW STĘPIEŃ
W swojej pracy integruję podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz elementy psychodramy.
Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń emocjonalnych i osobowości, nerwicy, depresji, kryzysów małżeńskich, a także z osobami, które są lub były w związkach gdzie jedno z partnerów nadużywało alkoholu lub narkotyków, (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w świetlicach środowiskowych, szkołach, domach dziecka, Poradni Rodzinnej, ośrodku szkolno - wychowawczym, areszcie śledczym, szpitalach, centrum onkologii), ośrodkach leczenia uzależnień stowarzyszeniach na rzecz ludzi uzależnionych, domach pomocy społecznej, Ośrodku Terapii Uzależnień w Pławniowicach, w grupach wsparcia dla DDA, gabinecie psychoterapeutycznym, klubach sportowych - psycholog sportowy, Ośrodku Terapii Nerwic a także Szpitalu Psychiatrycznym. Psychoterapię w gabinecie psychoterapeutycznym prowadzę od 2008 roku. Obecnie zajmuje się pracą z osobami które doświadczają kryzysów w życiu (nerwica, depresja, fobie, PTST, molestowanie, lęki itp.)

POSIADANE DYPLOMY / SZKOLENIA
Psychoterapeuta – Szkolenie psychoterapii psychodynamicznej (Czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
mgr nauk o rodzinie, mgr psychologii, pedagog (resocjalizacja).

DOŚWIADCZENIE
Praktykę terapeutyczną w gabinecie psychoterapeutycznym prowadzę od 2008 roku.
Regularnie superwizuje swoją pracę u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dbając o wysoki standard i skuteczność swoich usług.

PRZECZYTAJ OPINIE O MNIE:
https://www.najlepszapsychoterapia.pl/katowice/przemyslaw-stepien

KIM JESTEM

informacje o psychoterapeucie, doświadczenie zawodowe, szkolenia, opinie