Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jest czasem źródłem obaw. Pierwsza konsultacja może być stresujące i niepokojące dla niektórych osób i wiązać się z obawą przed konfrontacją z trudnymi kwestiami z życia.

Pierwsza sesja to przede wszystkim spotkanie dwóch osób.Podczas pierwszego kontaktu osoba zgłaszająca się wyjaśnia przyczyny, które skłoniły ją do konsultacji oraz przedstawia  trudności i cierpienia w jego obecnym życiu.

Psychoterapeuta może starać się wówczas do sprecyzowania pewnych elementów które stanowią problem lub kontekstów z życia za pomocą wielu pytań. Ta pierwsza wizyta jest ważna dla psychoterapeuty, aby mógł ocenić sytuację, a zwłaszcza, aby osoba zgłaszająca mogła również ocenić psychoterapeutę i zadać wszystkie pytania dotyczące procesu terapii oraz jej przebiegu a także samego psychoterapeuty.

Oto przykład niektórych pytań do wyjaśnienia ze specjalistą podczas pierwszej wizyty:
• Jakie psychoterapeuta posiada wykształcenie?
• Jaki rodzaj terapii wykonuje?
• Jak długo trwają sesje?
• Jaka jest częstotliwość sesji?
• Jaki jest koszt sesji?
• Jakie zasady będą funkcjonowały podczas terapii?

Pierwsze sesje są wykorzystywane są do oceny. Psychoterapeuta poświęca czas na poznanie osoby zgłaszającej się  i zrozumienie danej trudnej sytuacji. Określa problemy lub zaburzenia w celu ustalenia planu terapeutycznego dostosowanego do danej osoby i sytuacji.

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty do niczego Cię nie zobowiązuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz