Psychoterapia indywidualna

Indywidualną psychoterapię można uznać za współpracę. Osoba zgłaszająca się na terapię wraz psychoterapeutą będzie pracować razem, nad tym aby znaleźć rozwiązania problemów, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Początkowo celem terapii indywidualnej jest pomoc w zidentyfikowaniu problemu oraz tego skąd pochodzi i a także zdefiniowania celów terapii. W tej kwestii psychoterapeuta rozpoczyna terapię od oceny obecnych…

Psychoterapia par

Psychoterapia par W związkach pewne trudności wynikają z samej osobowości partnerów (małżonków) i cyklu życia (rodzicielstwo, emerytura etapy dojrzewania do ról), inne z przyczyn zewnętrznych (konflikt rodzinny, utrata pracy, choroba itp.). Każdy musi nauczyć się lepiej rozumieć i czuć, przez co przechodzi jego partner. Bezpieczne środowisko terapeutyczne Psychoterapia par zapewnia bezpieczne otoczenie, gdzie każdy może…

Konsultacja psychoterapeutyczna

Podczas konsultacji psychoterapeutycznej jest czas do zapoznania się z problemem prezentowanym przez osobę zgłaszająca się do psychoterapeuty a także okazją do sprawdzenia, czy w sprawie, kłopocie, który sprawił, że ktoś się zdecydował na takie spotkanie, ów terapeuta może zaoferować jakąś pomoc. Czasami, spotkanie konsultacyjne jest wystarczające dla osoby która zgłasza się z problemem a także…

Zaniżone poczucie własnej wartości

Poprzez poczucie własnej wartości rozumiemy „poczucie pewności siebie, które wypływa ze stosunku naszych rzeczywistych sukcesów do naszych aspiracji” (James, 1890). Jest to zbiór przekonań na własny temat. Bardzo często jest to nieświadomy nawyk myślenia o sobie w konkretny sposób. U osób z obniżoną samooceną występuje tendencja do krytycznego patrzenie na siebie w wielu aspektach życia.…

Lęk, terapią lęków

Lęk jest jednym z najczęściej występujących objawów psychopatologicznych. Można go określić, jako nastrój, w którym dominuje odczucie silnego zagrożenia lub zatrważającej zmiany wywodzącej się z nieznanego, nierealnego źródła. Lęk jest odpowiedzią organizmu na irracjonalne zagrożenie. Zaburzenia lękowe to nie to samo, co strach. Lęki psychoterapia Każdy człowiek odczuwa strach i jest to całkiem naturalne. Strach…